X
تبلیغات
شیکسون
یکشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1394 @ 21:06

تاکتیکهای ایجاد شایعه و مقابله با آن

تاکتیکهای ایجاد شایعه و مقابله با آن


ماهنامه صبح صادق شماره 738

دوشنبه 26 بهمن 1394

دکتر حسن بشیر*


مقابله با تشویش اذهان و مبارزه با شایعه و سیاه نمایی و فریب مردم، نیازمند هوشــمندی، برنامه ریزی و زمانبندی است. نقشه راه مقابله با تشویش اذهان عمومی با این سه عامل اساسی طراحی میشود. مقابله در حقیقت تنها راه زدودن و طرد عوامل تشویق اذهان نیست. گاهی ایجاد ضد جریــان و تغییر جهتگیری افکار عمومی به سمت دیگر، خود بهترین عامل برای مرگ شایعه هاست. در مقابله با تشویش افکار عمومی و شایعه پراکنی شیوه های مختلفی وجود دارد که اولین و ساده ترین آن، مقابله مستقیم اســت. ضدجریــان و ایجاد جریانهای دیگر که هدف آنهــا مقابله نبوده، بلکه تغییر جهتگیری اجتماعی اســت، راه سختتری است که باید با هوشمندی و برنامه ریزی انتخاب کرد. روشــنگری و شفافیت در هر دو زمینه اهمیت بسزایی دارند. اینکه باید چگونه با جامعه سخن گفت، خود به نوعی از تربیت اجتماعی و اخالق سخن گفتن نیاز دارد. تحلیل شایعه و چگونگی گسترش تشویش در جامعه با تبیین حقیقت و شفافیت اطلاعات می تواند بسیاری از مشکلات را در این زمینه مرتفع کند. امروزه، تاکتیکهای مختلفی برای ایجاد شایعه و تشویش اذهان وجود دارد، اما مهمترین آنها، بهره برداری از غفلت اجتماعی و بی توجهی مسئولان است. از طرف دیگر، بی توجهی مسئولان در هر حوزه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره نسبت به مسائل جامعه می تواند زمینه ساز بهره برداری مخالفان و دشمنان و گسترش گفتمانهای مخالف ً در این دو حوزه باشد. به عبارت دیگر، تاکتیکهای دشمن معمولا آنجا که جامعه درباره مساله ای اطلاعات کافی ندارد، میتواند مسئله ساز باشد. این غفلت اطلاعاتی زمینه را برای مانور و حرکت دشمن هموار میکند. از طرف دیگر، دشمن با به کارگیری حربه های مختلف برای اغفالسازی مسئولان در جهت بی توجهی به آنچه در جامعــه میگذرد، با طــرح جریانهای مختلف و درگیریهای کاذب و غیر واقعی، تلاش میکند که در این زمینه به اهداف خود در تشویش افکار عمومی دست یابد.

ســواد رســانه ای یکی از راههای خوب و تا اندازه زیادی کم هزینه برای کنترل تشویش اذهان و از بین بردن شایعه ها و سیاه نماییها برای ایجاد گفتمانهای سیاه در جامعه است، اما این سواد رسانه ای را بیش از آموزش به مردم، باید به مسئولان دولتی، تولیدکنندگان محتوای خبری و توزیع کنندگان رسانه ای آموخت. چنانچه این موارد به خوبی فهم و درک نشــوند، نمیتوان از رســانه که امروزه مهمترین ابزار ساخت افکار اجتماعی است، برای مقابله با تشویش افکار عمومی بهره گرفت. از طرف دیگر، باید جامعه را نســبت به این موارد نیز آگاه کنیم و آموزشهای لازم را بدهیم.

 *استاد ارتباطات بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع(

جمعه 23 بهمن‌ماه سال 1394 @ 18:43

مفاهیم: ارتباطات ریسک چیست؟

مفاهیم: ارتباطات ریسک چیست؟

 

همشهری آنلاین          

تاریخ : جمعه 23 بهمن 1394 - 15:12:43 کد مطلب:324801

سرویس خبری: ارتباطات >  ارتباطات و روزنامه‌نگاری

 

دکتر حسن بشیر* :

ارتباطات ریسک (Risk Communication)، یکی از مفاهیم جدیدی است که از ترکیب مباحث ارتباطات و مدیریت به شکل میان رشته‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

ریسک، یک «مخاطره» است که می‌تواند هم در شیوه ارتباطات پدید آید و هم به شکل مؤثر در مدیریت دیده شود. بسیاری از ریسک‌ها و مخاطراتی که اتفاق می‌افتند، اگر قبل از اتفاق، با مدیریت ارتباطی مورد توجه قرار گیرند، قطعاً یا اتفاق نمی‌افتند یا خطرات آنها کاهش پیدا می‌کند. در حقیقت، ارتباطات ریسک، ارتباطات پیش‌بینی و کاهش خطر است که شیوه‌های ارتباطی، مذاکره، برجسته‌سازی، تفاهم، پیش‌بینی و امثال آن را در این رابطه مورد توجه قرار می‌دهد.

 

جیم تالی (Jim Tully)، ویراستار کتاب «ارتباطات ریسک: آینده چالش‌برانگیز: چینش واژگان در ارتباطات ریسک، ترجمه: حسن بشیر و فهناز مرادی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1393» که اخیراً به فارسی ترجمه شده است، ارتباطات ریسک را چنین تعریف می‌کند «ارتباطات ریسک، یک مؤلفه حیاتی اما بعضاً مغفول مانده از مدیریت ریسک است. خواه ریسک مربوط به درون سازمان‌ها، بخش‌­ها (برای مثال بخش خصوصی یا عمومی) یا میان یک بخش و ذی­‌نفعان دیگر (بخش‌های مرتبط دیگر). (تالی، 1393)

 

اسمیت نیز چنین می‌گوید: «در ارتباطات استراتژیک، نوعاً به فرآیند شناسایی، کنترل و به حداقل رساندن آثار رویدادهای غیرمطمئن بر روی سازمان، «مدیریت ریسک» اطلاق می‏‌شود». (اسمیت، 1390: 44).

 

همان‌گونه که اشاره شد، ارتباطات ریسک با مدیریت ریسک پیوندی عمیق دارد. آنچه که در مدیریت ریسک نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، نوعی از مدیریت بحران است. بنابراین، مدیریت ریسک در تلاش است که یک مساله، یا یک حادثه، یا یک مشکل را قبل از اینکه به «مرحله بحران» وارد شود، مدیریت کند.

 

اسمیت در رابطه با مدیریت بحران چنین می‌گوید: «مدیریت بحران فرآیندی است که طی آن سازمان با مسائل خارج از کنترل برخورد می‏‌کند. در واقع در اینجا کار بیشتر مبتنی بر مقابله و واکنش به بحران است». (اسمیت، 1390: 45)

 

بنابراین می‌توان بطور خلاصه گفت که مدیریت بحران، فرایند برخورد با مسائل خارج از کنترل است. این وضعیت همان‌گونه که گفته شد، با ارتباطات مؤثر ریسک می‌تواند به حدقل کاهش پیدا کند.

 

به این ترتیب، می‌توان تعریفی پیشنهادی به این شرح را برای مدیریت ارتباطات ریسک ارائه داد که یک مفهوم‌سازی میان رشته‌ای از تعامل مدیریت و ارتباطات در زمینه ریسک است:

 

«مدیریت ارتباطات ریسک: فرآیند شناسایی، کنترل و به حداقل رساندن آثار رویدادهای غیرمطمئن است».

 

به عبارت دیگر، مدیریت ارتباطات ریسک شامل سه حوزه اساسی است که عبارتند از:

 

1- فرآیند شناسایی خطر، سوء تفاهم، درگیری، حادثه و بحران است.

 

2- کنترل موارد فوق. این کنترل می‌تواند در سه مرحه «قبل از وقوع»، «حین وقوع» و «پس از وقوع» بحران باشد. هر مرحله، کنترل‌های خاص خود را دارد که می‌تواند ارتباطات خاص آن را مورد شناسایی قرار داد.

 

3- به حداقل رساندن آثار رویدادهای غیرمطمئن. در حقیقت این حوزه، کاهش‌سازی خطرات را شامل می‌شود. هر نوع کاهش‌سازی خطر می‌تواند با نوع رابطه و ارتباطات انسان با دیگران و نیز محیط زیست مرتبط باشد و با تغییر یا «پالایش ارتباطی» می‌توان از خطر پرهیز کرد و سطح ریسک را کاهش داد.

 

ارتباطات ریسک علاوه بر دو حوزه «مدیریت» و «بحران» به شدت با مفاهیم پنج‌گانه «اضطراب»، «عدم قطعیت»، «ارتباطات مؤثر»، «مدیریت معنا» و «برآشفتگی» نیز ارتباط دارد.

 

رابطه ریسک با نظریه اضطراب و عدم قطعیت را می‌توان از نظر یه گادیکانست (1985) به دست آورد.

 

گادیگانست اضطراب را چنین تعریف می‌کند: «احساسی است که وقتی به وجود می‌آید که یک شخص در باره تعاملات اولیه - مثلا با برخورد با غریبه‌ها برای اولین بار - دارد».

 

وی همچنین عدم قطعیت را «ناتوانی در پیش‌بینی» یک وضعیت می‌داند.

 

گادیکانست، امکان تحقق کلیه ارتباطات را وقتی می‌داند که احساس واقعی ارتباط‌گر میان دو آستانه اضطراب و عدم قطعیت باشد. به عبارت دیگر، اگر فرد ارتباط‌گر بیش از اندازه اضطراب داشته باشد و یا از عدم قطعیت بالائی برخوردار باشد اصولاً با فرد دیگر ارتباط برقرار نخواهد کرد. بنابراین، همیشه ارتباطات میان دو آستانه اضطراب و عدم قطعیت شکل می‌گیرند.

 

با توجه به آنچه گادیکانست درباره اضطراب و عدم قطعیت گفته است، می‌توان درباره «ارتباطات ریسک» نیز چنین گفت:

 

«ارتباطات ریسک حالتی است میان اضطراب/ عدم قطعیت است که چنانچه در میان آستانه این دو قرار گیرد، قابل درک و کنترل بوده و چنانچه خارج از این دو آستانه قرار گیرد، به «بحران ارتباطی» منجر می‌شود».

 

از طرف دیگر ریسک با ارتباطات مؤثر (Effective Communication) ارتباط عمیق دارد. در حقیقت ارتباطات مؤثر، ارتباطات دارای نتیجه و بازخورد است. چنانچه انتقال پیام به بازخورد منجر نشود، اصولاً ارتباطی صورت نگرفته است و سیکل ارتباطی ناقص می‌ماند. ارتباطات ریسک نیز از جنس ارتباطات مؤثر است. به عبارت دیگر، اگر ارتباطات ریسک منجر به نوعی از بازخورد و نتیجه نشود، اصولاً یا ریسک وجود نداشته، یا ریسک قابل درک نبوده و یا ریسک قابل کنترل نبوده است.

 

برای درک هر چه عمیق‌تر رابطه ریسک و ارتباطات مؤثر باید بدانیم که تحقق ارتباطات مؤثر نیازمند وجود پنج عامل زیر است.

 

1- وجود حداقل اضطراب (اطمینان)

 

2- وجود حداکثر قطعیت (عدم تردید)

 

3- حرکت در آستانه اضطراب/ عدم قطعیت

 

4- ایجاد اشتراک معنا

 

5- مدیریت معنا برای تحقق ارتباطات مؤثر

 

با طرح عوامل اساسی فوق در ایجاد ارتباطات مؤثر می‌توان به چگونگی ایجاد ارتباطات مؤثر در وضعیت ریسک نیز پی برد.

 

ارتباطات ریسک در چنین وضعیتی و جهت ایجاد «ارتباطات مؤثر ریسک» نیازمند تحقق عوامل زیر است.

 

1- اطمینان‌سازی (با کاهش اضطراب)

 

2- قطعیت‌سازی (با عدم تردید)

 

3- آستانه‌سازی (حرکت در آستانه اضطراب/عدم قطعیت)

 

4- اشتراک معنا (ایجاد اشتراک معنایی)

 

5- مدیریت معنا (مدیریت ارتباطی ریسک)

 

همان‌گونه که اشاره شد، یکی از مسائل مهم دیگر در حوزه ارتباطات ریسک چگونگی «مدیریت معنا در ارتباطات ریسک» و رفتار ارتباطی است. در این زمینه می‌توان به نظریه گرونیک و هانت اشاره کرد که می‌گوید:

 

«رفتار ارتباطی یک جمع با تحلیل ادراکات آن جمع از یک وضعیت معین قابل پیش­‌بینی و فهمیدن است».

 

این نظریه بیانگر وجود پنج متغیر اساسی در این رابطه است.

 

(1) شناخت مشکل، (تاثیر شناخت در ایجاد ارتباط)

 

(2) شناخت محدودیت، (درک محدودیت‌ها سطح ارتباط را مشخص می‌کند)

 

(3) سطح درگیری، (هر قدر سطح درگیری بیشتر، ارتباط نیز بیشتر است)

 

(4) اطلاع‌جویی، (اطلاع‌رسانی و اطلاع‌جویی وسعت ارتباطات را تامین می‌کند)

 

(5) پردازش اطلاعات، (تعیین درجه اهمیت اطلاعات است که در فعال شدن مخاطبان با موضوع اطلاعات، مؤثر است)

 

همان‌گونه که گفته شد، ارتباطات ریسک و یا در حقیقت «ارتباطات مؤثر ریسک» با مفهوم «برآشفتگی» نیز مرتبط است. در این زمینه باید به مدل پیتر سندمن (Sandman, 1987). و مفهوم «برآشفتگی» اشاره کرد تا رابطه ارتباطات مؤثر ریسک با این مفهوم را درک کرد.

 

مدل ریسک پیتر سندمن چنین است:

 

ریسک= خطر (hazard ) + برآشفتگی.(Outrage)

 

در این زمینه سندمن معتقد است که:

 

«پذیرش ریسک­‌ها توسط مردم به میزان برآشفتگی آن­ها بستگی دارد. (درک حساسیت خطر)».

 

به عبارت دیگر، چنانچه فردی دارای حساسیت بالایی از درک خطر باشد (درجه بالای برآشفتگی» نه تنها ریسک را درک می‌کند، بلکه می‌تواند آن را مدیریت کرده و کنترل کند. و فردی که دارای حساسیت کمی از درک ریسک باشد، در این زمینه از مدیریت کردن آن ناتوان خواهد بود.

 

به اعتقاد سندمن، مدیریت برآشفتگی «موتور ارتباطات ریسک» است. به عبارت دیگر، آنچه که می‌تواند بر ارتباطات ریسک تاثیرگذار باشد و آن را ممکن یا ناممکن کند، برآشفتگی و مدیریت برآشفتگی است.

 

به همین دلیل وی اعلام می‌کند که: «برای ترساندن مردم، برآشفتگی آنان را بسیج نمایید و برای آرام کردن آن­ها، برآشفتگی را کاهش دهید».

 

به همین دلیل می‌توان گفت که زمانی برآشفتگی به وجود می‌آید و احساس آدمی در این زمینه تصعید می‌شود که سطح قابل قبولی از درک ریسک ایجاد شود.

 

گفته می‌شود که برآشفتگی هنگامی به­ وجود می­آید که ریسک به صورت­‌های زیر درک شود: (بیش از 20 عامل وجود دارد که فقط به چند مورد اشاره می‌شود.)

 

(1) داوطلبانه (Involuntary): ریسک داوطلبانه نسبت به ریسک تحمیلی یا اجباری مقبول­تر است؛ برای مثال، وجود فلوئوریداسیون در مخازن آب و پذیرش مردم در این زمینه علی‌رغم وجود برخی از خطرات.

 

(2) کنترل‌ناپذیر (Uncontrollable): هنگامی­که مردم از تغییر شرایط درمانده­اند. مثلا در شرایط بحران‌های اقتصادی.

 

(3) ناآشنا (Unfamiliar): بیگانه، ریسک­های فن­آوری­ پیشرفته نسبت به ریسک­های آشنا، موجب برانگیختن برآشفتگی بیشتری می‌شوند. مثلا درباره مسائل مربوط به اعتیاد به اینترنت و میزان تاثیرگذاری آن بر زندگی انسان.

 

(4) غیرمنصفانه (Unfair): هنگامی­که برخی از مردم باید متحمل ریسک­‌های بیشتری نسبت به سایرین شوند؛ برای مثال، وجود یک زندان در محله آنان.

 

(5) ترسناک (Dreadful): برخی شرایط پزشکی، ترس بیشتری بوجود می­‌آورند؛ برای مثال، ایدز و سرطان.

 

(6) نامعلوم (Uncertain): هنگامی که دانشمندان مردد هستند و مخالف با یکدیگرند. مثلاً درباره تاثیرگذاری یک دارو در معالجه یک بیماری.

 

(7) مشابه (Memorable): رویدادی مشابه که در ذهن جاگرفته است؛ برای مثال، چرنوبیل، تصور ریسک را آسان­‌تر می­‌کند.

 

* استاد ارتباطات بین‌الملل

لینک مطلب:

http://www.hamshahrionline.ir/details/324801

 

یکشنبه 11 بهمن‌ماه سال 1394 @ 14:47

برگزاری همایش ملی" توسعه دولت کارآفرین"در اسفند ماه 1394

برگزاری همایش ملی" توسعه دولت کارآفرین"در اسفند ماه 1394


 


ایسنا - یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴  

کد خبر: 94111106518

سرویس : اقتصادی - تعاون و اشتغال

 

نخستین همایش توسعه دولت کارآفرین با حضور مدیران مراکز دولتی و نخبگان حوزه مدیریت اسفند ماه سال جاری در سالن اجلاس سران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدسعید کاویانی، دبیر این همایش در یک نشست خبری اظهار کرد: در شرایط ویژه پسا تحریم و پسا برجام به سر می بریم و با توجه به ساختار اقتصادی کشور که 85 درصد آن در اختیار دولت و شرکتهای دولتی است برای استفاده بهینه از شرایط مذکور نیازمند ارائه الگوهای جدید هستیم.

وی ادامه داد: نخستین همایش توسعه دولت کارآفرین که طراحی آن از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفت ترکیبی از مراکز آموزش مدیریت دولتی و نخبگان حوزه مدیریت است.

کاویانی افزود: در این همایش از سامانه ای با عنوان وبینار (سمینار تحت وب) رونمایی خواهیم کرد که علاوه بر پوشش دهی سالن اجلاس سران، امکان ارتباط با تمام مراکز استان را دارد. درصدد بودیم که جشنواره دولت کارآفرین را هم برگزار کنیم که ابزار آن برای امسال فراهم نشد و امیدواریم در سالهای آینده این هدف محقق شود.

دبیر نخستین همایش دولت کارآفرین در ادامه به تبیین عنوان دولت کارآفرین پرداخت و گفت: هنگامی که از کارآفرینی سخن به میان می آید اولین چیزی که به ذهن می رسد شغل و ایجاد فرصتهای اشتغال و دولتی است که می خواهد کارآفرینی را توسعه بدهد.

وی افزود: دولت کارآفرین دولتی است که از تمام توان و ظرفیت خود برای ایجاد بهره وری در کشور استفاده می کند. دولت کارآفرین باید تغییر نگرش داشته و پایه گذار اقتصاد دیجیتالی و مبتنی بر فناوری های نوین باشد به همین منظور یکسری شاخص ها را در این همایش تعریف کردیم که بر اساس آن مشخص شود کدام مدیر و وزارتخانه می تواند کارآفرین باشد و فعالیت های آن بهره وری ایجاد می کند.

کاویانی خاطرنشان کرد: کل فروش ذخیره نفت ایران که پیش بینی می شود تا صد سال آینده داریم با احتساب قیمت صد دلار، معادل 6 ماه GDP آمریکا و یک سال GDP ژاپن است و این امر نشان می دهد که نباید تنها متکی به نفت و اقتصاد تک محصولی باشیم.

وی گفت: میزان GDP و رشد اقتصادی مالزی طی سالهای گذشته چند برابر شده است از این رو باید از الگوهای موفق در کشورمان استفاده کنیم.

دبیر نخستین همایش دولت کارآفرین با تاکید بر لزوم توجه به مدل ثروت آفرینی کشور، تصریح کرد: امروز که دوران تحریم را پشت سر می گذاریم باید به مدل ثروت خود نیز توجه کنیم. در دنیا مدل ثروت تغییر کرده و 80 درصد ثروت، دانشی و 20 درصد منابع طبیعی و خدادادی است ولی در کشور ما این معادله برعکس است و 88 درصد منابع زیرزمینی و ثروتهای خدادادی است و سالانه 150 هزار نفر از جوانان ما مهاجرت کرده و در کشورهای اروپایی و آمریکایی ساکن می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بدنه ناچالاک دولت را یکی از مشکلات اقتصاد عنوان کرد و گفت: مطابق آمارها دو میلیون و 700 هزار نفر شاغل در دولت و دو میلیون نفر نیز شاغل در شرکتهای داخلی هستند، دو میلیون نفرهم بازنشسته داریم که نشان می دهد دولت ما عیالوار است و اگر برای بدنه خود چاره ای نیاندیشد تا 10 سال آینده باید کل بودجه خود را صرف پرداخت حقوق و پاداش کارکنان کند.

به گفته کاویانی، امروز 460 هزار مدیر ستادی و استانی در بدنه دولت وجود دارد که اگر به جامعه کارمندان تقسیم کنیم به ازای هر 5 کارمند یک مدیر داریم.

به گزارش ایسنا در ادامه این نشست، حسن بشیر دبیر کمیته علمی همایش دولت کارآفرین و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) نیز به ایراد سخن پرداخت و گفت: در این همایش به دنبال تبلیغ دولتها یا سیاه نمایی نیستیم و توسعه و پیشرفت مدیریتی را مد نظر داریم. ما معتقدیم که پسابرجام و پسا تحریم شرایط جدیدی در کشور ایجاد کرده که از طریق آن می توانیم بسیاری از مباحث علمی و مدیریتی را با دید باز و صادقانه ارائه دهیم.

وی ادامه داد: در این همایش برای جذب ایده های نوین و تجربه های برتر فراخوان داده ایم که اگر ساماندهی و عرضه شود می تواند برای مسئولان، دولتمردان و بخشهای خصوصی و دولتی مفید باشد.

دبیر علمی همایش دولت کارآفرین، بررسی ویژگی های دولت کارآفرین در رشد و توسعه پایدار کشور، توسعه فرهنگ اسلامی ایرانی، توسعه دانش و فناوری های نوین، تحقق اقتصاد مقاومتی، رشد ثروت ملی، تقویت سرمایه های انسانی و اجتماعی و مورد کاوی تجربیات موفق بین المللی را 7 هدف برگزاری این همایش برشمرد.

بشیر از جمله محورهای همایش به رابطه دولت کارآفرین و توسعه پایدار، دولت کارآفرین و فرصتها و تهدیدها، بررسی الگوی دولت کارآفرین در فرهنگ اسلامی ایرانی، دولت کارآفرین و رشد بهره وری ملی، بررسی نقش سرمایه های انسانی و اجتماعی در توسعه دولت کارآفرین، تعیین شاخص ها و ویژگی های دولت کارآفرین و دولت کارآفرین و تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)، همچنین از برگزاری 7 پانل تخصصی در این همایش خبرداد و گفت: این پانل ها با محور سرمایه های اجتماعی، اخلاق حرفه ای، تولید ثروت ملی، توسعه پایدار، آموزش و فرهنگ، اقتصاد مقاومتی و سرمایه های انسانی برگزار خواهد شد.

به گفته وی، مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش از موضوعاتی همچون بهبود محیط زیست، سلامت اداری، اجرای برنامه ششم، توجه به پدافند غیرعامل و فناوری های نوین دانش بنیان تبعیت می کند.

پایان پیام

 

همایش ملی «توسعه دولت کارآفرین» برگزار می شود

 

شبکه خبری اقتصاد ایران (ایران اکونا)

یکشنبه , ۱۱ / بهمن / ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۵کد خبر : ۵۲۳۷۴

 

دبیر همایش ملی «توسعه دولت کارآفرین» از برگزاری همایش یاد شده در روزهای 18 و19 اسفندماه امسال با حضور شماری از وزیران دولت تدبیر و امید و همچنین جمعی از کارشناسان و متخصصان در محل سالن اجلاس سران خبر داد.

 «محمدسعید کاویانی» در نشست خبری افزود: 88 درصد ثروت تولید شده در جهان بر مبنای دانش و تنها 12 درصد از طریق منابع طبیعی ایجاد می شود.

وی در ادامه افزود: در ایران 80 درصد ثروت تولیدی از طریق منابع طبیعی و فقط 20 درصد از طریق دانش تامین می شود.

دبیر همایش ملی توسعه دولت کارآفرین معتقد است: با اینکه 80 درصد ثروت از طریق منابع تامین می شود به معنای آن نیست که ما فاقد نیروی انسانی دانش آموخته باشیم.

وی توضیح داد: سالانه 150 هزار نفر جوان تحصیل کرده از کشور خارج می شوند و به کشورهای توسعه یافته می روند. این مهاجرت معادل چند 10 میلیون دلاری است که از این طریق به اقتصاد کشورهای توسعه یافته کمک می شود.

وی معتقد است: یکی از مشکلات دولت، دارا بودن بدنه تنبل است. در سال 1357 حدود 770 هزار نفر در بدنه دولت فعال بودند اما در حال حاضر 2.7 میلیون نفر در بدنه دولت و 2 میلیون نفر در شرکت های وابسته به کار اشتغال دارند و چند میلیون نفر دیگر نیز به شکل های دیگر (بازنشستگان) در خانواده بزرگ دولت قرار دارند. بدنه دولت هم اکنون با هفت تا هشت میلیون نفر، خانواده بزرگی را تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: ژاپن با 120 میلیون نفر جمعیت، دولت فقط 310 هزار کارمند دارد در حالی که ایران با جمعیت 78 میلیون نفری، حدود هشت میلیون نفر کارمند دارد. روند کنونی شاید در سال های آتی منجر به این شود که دولت مجبور شود فقط درآمدهای خود را به کارمندانش دستمزد بدهد.

وی درباره وضعیت مدیران در دولت نیز گفت:هم اکنون 460 هزار مدیر در بدنه دولت کار می کنند؛ به عبارتی به ازای هر پنج کارمند یک مدیر در دولت فعال است.

کاویانی گفت: مجموع ذخایر نفتی ایران تا 100 سال اگر به قیمت هر بشکه 100دلار محاسبه شود برابر با درآمد تولید ناخالص داخلی 6ماه آمریکا و دو سال ژاپن است.

وی با اشاره به برگزاری همایش یاد شده گفت: در این همایش درخصوص چابک سازی دولت، شایسته سالاری و توانمندسازی، بحث و گفت وگو می شود.

دبیر علمی همایش یادشده نیز گفت: بررسی ویژگی های دولت کارآفرین در رشد و توسعه پایدار کشور، بررسی ویژگی های دولت کارآفرین در توسعه فرهنگ اسلامی ایران، بررسی ویژگی های دولت کارآفرین در توسعه دانش و فناوری های نوین و بررسی دولت های کارآفرین در مورد کاوش تجربه های بین المللی، از جمله اهداف همایش است.

حسن بشیر توضیح داد: بدنه مدیریت دولتی در ایران با شیوه های سنتی نه تنها نمی تواند گام های بلندی برای رسیدن به جایگاه ترسیم شده را بردارد بلکه در بسیاری از مواقع خود عامل بازدارنده ای برای تحرک و شکوفایی بخش خصوصی و جامعه مدنی محسوب می شود.

وی اظهار داشت: هرچند که اندیشمندان حوزه مدیریت نوین تعریف مشترکی از دولت کارآفرین ارائه نداده اند اما می توان دولت کارآفرین را دولتی دانست که از همه ظرفیت ها و توان موجود برای افزایش بهره وری ملی مطابق با ارزش ها و آرمان های انقلابی استفاده می کند.

محورهای این همایش «رابطه دولت کارآفرین و توسعه پایدار، بررسی الگوی دولت کارآفرین در فرهنگ اسلامی ایرانی و بررسی نقش سرمایه های انسانی و اجتماعی در توسعه دولت کارآفرین» اعلام شد.

 

منبع : ایرنا

برچسب : همایش ، کارآفرینی ، مدیریت نوین ، دولت کارآفرین  


پنج‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1394 @ 21:41

هر جمعه....

هر جمعه....

 

هر پرسشی ز غیر تو شد، بی جواب بود

هر پاسخی ز غیر تو هم، ناصواب بود

هر جمعه بین ندبه تو را دیده ام ولی

بسیار چشم دیده ام آنجا که خواب بود

ای بهترین عبارت جاوید زندگی

نام تو آیه ایست که در هر کتاب بود

آدم دخیل عشق تو گردید و شد رها

چون رحمت تو بر همه کس بی حساب بود

در راه تو عبادت ما می شود قبول

 چون هر قدم به سوی تو، هر جا، ثواب بود

 

حسن بشیر، شبنه، 3/11/1394

دوشنبه 5 بهمن‌ماه سال 1394 @ 09:51

گفت‌وگوی همشهری‌آنلاین با دکتر بشیر درباره سبک زندگی در تداخل دو فضایی

گفت‌وگوی همشهری‌آنلاین با دکتر بشیر درباره سبک زندگی در تداخل دو فضایی

 

تاریخ : شنبه 3 بهمن 1394 - 00:17:43 کد مطلب:322466

سرویس خبری: ارتباطات > فضای سایبر

همشهری آنلاین - نیما شایان:


سبک زندگی در شرایطی که در حال رفت‌وآمد بین دو فضای واقعی و مجازی هستیم، موضوع داغ چهارشنبه دانشکده مطالعات جهان بود؛ دکتر عاملی از دو فضایی شدن گفت، دکتر شکرخواه از اختلاط فرهنگ با فضای سایبر و جامعه اطلاعاتی و مسعود کوثری از فضای سوم.

دکتر حسن بشیر در اظهارنظر درباره این حوزه موضوعی، «تداخل دو فضایی» را مطرح کرد.

 

دکتر حسن بشیر دانشیار ارتباطات بین‌الملل دانشگاه امام صادق (ع)، در حاشیه نشست بین‌المللی «سبک زندگی و سلامت: فرهنگ و فضای مجازی» که روز چهارشنبه 30 دی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین به اعلام دیدگاه خود درباره سبک زندگی واقعی و سبک زندگی مجازی پرداخت.

 

در این نشست بین‌المللی، دکتر سعیدرضا عاملی درباره نظریه «دو فضایی شدن جهان»، دکتر یونس شکرخواه درباره اختلاط فرهنگ، فضای سایبر و جامعه اطلاعاتی و دکتر مسعود کوثری درباره آنچه که تحت عنوان «فضای سوم» نامید، سخنرانی کردند. دکتر بشیر نیز در این گفت‌وگو دیدگاه خود درباره سبک زندگی در تداخل دو فضایی را مطرح کرد. 

 

بشیر معتقد است: سبک زندگی واقعی با مجازی دو نوع سبک زندگی است که به دلیل اینکه این فضا به تدریج در حال گسترده‌تر شدن است، نوعی از «تداخل دو فضایی» در حال شکل گرفتن است. در این «تداخل دو فضایی» انسان میان سبک زندگی واقعی و مجازی در حال رفت و آمد است. به همین دلیل این فضای تداخلی انواعی از تضادها را ایجاد کرده است. تضادهایی در هویت‌ها، هنجارها، رفتارها، فرهنگ‌ها، زبان‌ها و حتی در سلیقه‌ها و برداشت‌ها.

 

مشروح گفت‌وگو با این استاد ارتباطات بین‌الملل در ادامه آمده است.

 

آقای دکتر بشیر؛ گاهی اوقات از «سبک زندگی» که یکی از کلیدواژه‌های پرکاربرد است، برای اطلاق آداب و رفتارهای روزمره استفاده می‌شود و یا برداشتی که از این عنوان صورت می‌گیرد، در حد روزمرگی‌های انسان است. جنابعالی چه گسترده معنایی برای «سبک زندگی» قائل هستید؟

سبک زندگی، تنها لباس پوشیدن یا نحوه غذا خوردن و خوابیدن و راه رفتن و رفتار خاص داشتن با دیگران نیست. سبک زندگی یک فلسفه و یک فهم ویژه از حیات است. سبک زندگی در حقیقت یک سپهر معنایی است که فضای فردی و اجتماعی در آن هویت پیدا می‌کند. این هویت، هویتی برساخته از «تاریخ»، «دین»، «فرهنگ» و «زبان» است. این چهار عنصر در حقیقت، معنای زندگی و سبک آن را ترسیم می‌کند. انسان با چنین سپهر معنایی، شیوه حیات خود را تعیین می‌کند که در آن بخش‌هایی از زندگی وی، به شکل‌های مختلفی ظهور پیدا می‌کند.

 

زندگی واقعی در چنین سپهری، محصول چهار عنصر مهم است: «هنجارها»، «کنش‌ها»، «واکنش‌ها» و «رویکردها» است. هنجارها، رفتارهای شکل گرفته و تثبیت شده در فرد و جامعه است. کنش‌ها، ارتباطات و رفتارهایی است که بر اساس نیازها و برنامه‌ها شکل می‌گیرند. واکنش‌ها، محصول ارزیابی و حرکت انسان در برابر کنش‌ها است. رویکردها نیز زائیده تفکر و برداشت‌های انسان از زندگی و محیط زیست است که نوعی از تعامل متن و فرامتن در آن نقش اساسی دارد.

 

سبک زندگی در فضای مجازی تا چه اندازه‌ای با جهان واقعی تمایز پیدا کرده است؟

انسان در حیات واقعی، یک انسانی است که با «گفتمان برساخته شده از تاریخ» با همه ابعاد آن آشنا است و با آشنایی با خود و دیگران در حال تعامل و ارتباط است. بدون این «حیات تاریخی» که شکل‌دهنده هویت و فرهنگ است، انسان در «فضای واقعی» زندگی نمی‌کند.

 

«فضای مجازی» یک «شبه فضای واقعی» است که در یک «سپهر غیر تاریخی» در حال شکل گرفتن است. در حقیقت این فضا یک «گسست تاریخی» با «گفتمان واقعی» است که در صدد است که «گفتمان جدید شبه واقعی» را تولید کند. بنابراین حضور انسان‌ها، یا ارتباط‌گران در این فضای شبه واقعی، یک حضور «غیر هویت محور» است. پیام‌های آنها نیز یک «پیام گمنام» و اطلاعات آنها نیز «اطلاعات غیرمستند» است. این وضعیت البته در همه این فضا به شکل یکسان نیست.

 

به عبارت دیگر ما شاهد، «هویت‌ها، و پیام‌ها و اطلاعات» تثبت شده و واقعی نیز هستیم که می‌توان به آنها استناد کرد. اما این فضا، فضای «واقع‌گرایی» به معنای استناددهی همه‌جانبه و «عینیت‌گرا» نیست. به همین دلیل، سبکی از زندگی که در آن در حال جریان است یک «سبک دروغین» و یک «سبک شکننده و سیال» است. در حقیقت، نمی‌توان آن را سبک زندگی نهاد مگر اینکه بخواهیم که سبک زندگی را در شکل‌های عادی آن به معنای بکارگیری این فضا، پیام‌گذاری متنوع در آن و یا شیوه استفاده از آن معنا کنیم. به همین دلیل، هنجارها در این فضا، به رفتارها تبدیل می‌شوند، کنش‌ها، به نوعی از اقدام و عمل، واکنش‌ها به شیوه‌ای از عکس‌العمل‌های مقطعی و زودگذر و رویکردها، به اظهار نظرهای غیر تجربه شده و فاقد اعتبار.

 

به همین دلیل معتقد هستم که سبک زندگی واقعی با مجازی دو نوع سبک زندگی است که به دلیل اینکه این فضا به تدریج در حال گسترده‌تر شدن است، نوعی از «تداخل دو فضایی» در حال شکل گرفتن است. در این «تداخل دو فضایی» انسان میان سبک زندگی واقعی و مجازی در حال رفت و آمد است. به همین دلیل این فضای تداخلی انواعی از تضادها را ایجاد کرده است. تضادهایی در هویت‌ها، هنجارها، رفتارها، فرهنگ‌ها، زبان‌ها و حتی در سلیقه‌ها و برداشت‌ها.

 

این «تداخل دو فضایی» چه نوع از سبک زندگی را ایجاد خواهد کرد و آینده را چگونه می‌بینید؟

واقعیت این است که هیچ کس تا کنون نمی‌داند که چه اتفاقی خواهد افتاد. می‌شود حدس‌هایی زد اما به دلیل اینکه عمر این جریان چندان زیاد نیست، امکان دستیابی به یک نظریه قابل استناد بر اساس تجربه‌های تعمیم‌یافته وجود ندارد. اما می‌توان به نوعی از «فرضیه‌سازی» در این زمینه دست یافت.

 

«فضای جدید تداخلی» محصول تعامل دو فضای «واقعی» و «مجازی» است که من آن را «فضای مجاز واقعی» می‌نامم. این فضا، اگرچه در عالم مجازی شکل می‌گیرد اما دارد کم‌کم به یک جهان واقعی، اما از جنس دیگر تبدیل می‌شود. این تبدیل شدن، یک تبدیل شدن عینی نیست، عینیت مجازی است که در عالم تداخلی ذهن و ماده در حال شکل گرفتن است. جهانی فراتر از واقعیت‌های عینی ملموس و غیرقابل بازگشت. این جهان جدید، جهانی به شدت، سریع، وسیع، ذهنی، غیرملموس، قابل بازگشت، قابل ترمیم، قابل توسعه و تغییر و قابل تصرف است. ترکیب و تداخل این دو فضا، سبکی را در حال ایجاد کردن است که محصول «تداخل اجباری» و نه «تعامل آگاهانه» است.

 

به عبارت دیگر، این تداخل، تداخل غیراختیاری است، و اگر هم در مواردی به شکل اختیاری در حال شکل گرفتن است، هژمونیک به اندازه آن تداخل غیراختیاری نیست. انسان در چنین شرایط، به جای اینکه مانند جهان واقعی که گاهی «تک‌ساحتی» می‌شود، احساس «چندساحتی» می‌کند، اما این چندساحتی محصول آگاهی و تحقیق نیست، زائیده انبوه اطلاعاتی است که به شکل مداوم در زندگی وی وارد و خارج می‌شوند.

 

با چنین سبکی از زندگی، مفاهیمی از قبیل «دموکراسی» به چه وضعیتی خواهند بود؟

اتفاقا یکی از مباحث در همین نشست مهم بین‌المللی درباره «اینترنت و دموکراسی» بود که توسط پروفسور اندرو فینبرگ مطرح شد. فینبرگ در این زمینه به یک مساله مهم اشاره کرد که متعاقب آن با وی گفتگوی کوتاهی داشتم. وی در این نشست، به این مساله اشاره کرد که فضای مجازی نوعی از «دموکراسی» را در سه حوزه «اطلاعات»، «مصرف‌گرایی» و «اجتماع‌سازی»ایجاد کرده است که به زعم وی این دموکراسی جدید محصول تعامل انسان با فضای مجازی است. من در گفت‌وگویی که با وی داشتم، به «شیفت معنایی در واژه دموکراسی» اشاره کردم که با معنای دموکراسی در جهان واقعی متفاوت است. دموکراسی حداقل با سه دال اساسی «آزادی»، «انتخابات» و «برابری» شناسایی می‌شود. این دال‌ها، در شرایط جدید و در فضای مجازی، معنای نوینی پیدا کرده‌اند که در حقیقت با آنچه که در واقعیت تاریخی شکل گرفته است متفاوت است. البته پاسخ ایشان این بود که آری، نوعی از «دموکراسی مجازی» در حال شکل‌گیری  است.

 

به اعتقاد من «دموکراسی در فضای مجازی» یک دموکراسی واقعی نیست که بتوان به آن افتخار کرد. نوعی از تسلط یک گفتمان بر گفتمان دیگر که برخاسته از یک جمع گسترده به معنای گفتمان واقعی برخاسته از تعامل و آگاهی نیست. اطلاعات انبوه تزریق شده در این جهان، نمی‌تواند یک دسترسی یکسان ایجاد کند. «شکاف دیجیتالی» یک واقعیت جدی است که نمی‌توان آن را انکار نمود. «مصرف رسانه‌ای اینترنتی» یک مصرف برابر و مشابه و همه‌سویه در فضای مجازی نیست. یک «استبداد مجازی» در حال شکل‌گیری است که به «دموکراسی اینترنتی» خوانده می‌شود.

 

آمریکا هنوز که هنوز است همچون قرن‌های 19 و 20 که بر جهان تسلط فیزیکی داشت و هنوز هم تا اندازه زیادی مسلط است، امکانات اساسی این فضا را در اختیار دارد و بر آن مستولی است. جهان در این «نابرابری دیجیتالی» در حال تجربه «استبداد دیجیتالی» است. در این فضای نامتعادل دیجیتالی یک «سبک زندگی نامتوازن» در حال شکل‌گیری است که به سلامت واقعی انسان ضربه می‌زند. انسان در این فضای غیرمتوازن، می‌تواند شاهد اخلاق نامأنوس، رفتار غیرمعقول، اطلاعات نادرست، کنش‌ها و واکنش‌های غیرواقعی، هویت‌های کاذب، ادیان جعلی، فرهنگ‌های سطحی باشد. نتیجه این وضعیت تولید «گفتمان مجازی» است که با «گفتمان واقعی» انسان تفاوت دارد. این وضعیت می‌تواند به سردرگمی در حوزه فرهنگی منجر شود.


لینک مطلب:


http://www.hamshahrionline.ir/details/322466

پنج‌شنبه 24 دی‌ماه سال 1394 @ 09:36

«سواد رسانه‌ای» دافع هرز‌نامه‌های مجازی

 

«سواد رسانه‌ای» دافع هرز‌نامه‌های مجازی


جام جم- پنجشنبه 24/10/1394

یادداشت

شماره خبر: 2242779304657710508

 

در بحث هرزه‌نگاری در فضای مجازی چهار مفهوم باید روشن شود، تعمد، غفلت، تخلف و جرم در حوزه هرزه‌نگاری در فضای مجازی.

هر گونه بداخلاقی تا هرزه‌نگاری که به فرد و جامعه لطمه می‌زند و نوعی از فساد را گسترش دهد که مخل قانون و مقررات نوشته شده یا نانوشته شده در جامعه باشد، نوعی جرم است که می‌تواند در صورت غفلت به معنای این که فرد مالک سایت یا صفحه اینترنتی یا مدیر یک شبکه اجتماعی، خود عامدا به عمل نشر موارد فوق اقدام نکند، ولی افراد دیگری به هر شکلی که ممکن است به آن صفحه یا شبکه وارد شوند و موارد مزبور را منتشر کنند، به معنای تخلف تلقی می‌شود که معنا و شیوه برخورد با آن می‌تواند کاملا با جرم متفاوت باشد. این مساله در حوزه‌های مختلف می‌تواند از یک بد‌اخلاقی ساده، تهمت، تا نشر هرزه‌نگاری‌های مختلف متفاوت باشد. بنابراین، اگر چه غفلت در اینجا معنا ندارد، اما می‌تواند به این معنا تفسیر شود که فرد دیگری وارد حوزه فضای مجازی تحت اختیار یک فرد دیگر شود و مطالبی درباره هرزه‌نگاری منتشر کند. این نیز خود یک اقدام مخالف عرف، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های رسمی و مقررات نانوشته اجتماعی است. غرض از مقررات نانوشته اجتماعی، عمدتا اخلاقیات اجتماعی و چارچوب‌های فکری، اعتقادی و هویتی است که می‌تواند خود منشأ برخورد با بداخلاقی‌ها و هرزه‌نگاری‌ها باشد.

دلایل متعدد هرزه‌نگاری

نمی‌شود برای خلق هرزه‌نامه‌ها در فضای مجازی یک علت خاص معرفی کرد. از طراحی و توطئه‌گری در این زمینه می‌توان سخن گفت تا نوعی از حضور به هر شکل ممکن که برای تفریح، سرگرمی، بیکاری یا امثالهم باشد. البته هرزه‌نامه‌ها نیز می‌توانند به انواع گوناگون تقسیم شوند که می‌تواند از طیف وقت‌گذرانی تا شهوت‌گرایی باشد.

 

فضای مجازی همه افراد را به ارتباطگرانی تبدیل کرده است که در عین تولید پیام و خبر و مطلب خود نیز توزیع‌کننده آن می‌باشند. به عبارت دیگر نوعی از همگرایی رسانه‌ای در اینجا حاکم است که ارتباطگر خود یک تولید‌کننده و یک توزیع‌کننده است و این تولید و توزیع به معنای تولید اولیه توسط افراد نیست، می‌تواند یک تولید ثانویه باشد که فقط توزیع می‌شود. انتخاب مطالب و توزیع آنها نیز به دسترسی افراد به شبکه‌های مختلف، علاقه‌مندی آنان به مطالب، تامین احساس حضور در شبکه و اطلاع‌رسانی به دیگران درباره مشارکت در یک شبکه بستگی دارد.

 

معمولا نمی‌توان گفت این موارد همگی به شکل کورکورانه صورت می‌گیرند. اصولا جامعه ما جامعه‌ای است که وقتی فکر می‌کند به مطلب جدیدی دسترسی پیدا کرده است مایل است به دیگران نیز عرضه کند. این همان «بازنمایی شخصیتی» است که در جامعه به هر شکل ممکن در حال شکل‌گیری است. شاید این خود نوعی از «هویت‌یابی» جدید ارتباط‌گران در فضای مجازی است که احساس نیاز آنها به «بازنمایی خود» را تامین می‌کند.

 

جوانان بیشتر در خطر هستند

 

اگر چه همیشه گفته می‌شود جوانان در معرض خطرات تبلیغات منفی و به‌ویژه هرزه‌نگاری هستند، اما دایره این وضعیت مربوط به سنین مختلف در حال گسترش است. اکنون به نظر می‌رسد به دلیل دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی و کلا اینترنت، آنان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند. دلیل آن نیز روشن است؛ کودکان توانایی تفکیک خوب از بد را ندارند و زود نیز به موارد جدید جذب می‌شوند. اگر این موارد، مسائل غیرآشکار را نیز به صورت آشکار بازنمایی کند، جذابیت آن برای این افراد بیشتر است. اما متاسفانه این دایره در حال گسترش است. هم‌اکنون حتی افرادی در میانسالی تا حتی مرز 50 سالگی نیز در معرض خطرات این مساله هستند. این به معنای این است که مرز میان اخلاق و بداخلاقی در حال کمرنگ شدن است و این خود یک خطر بزرگ اجتماعی است. قبح زدایی از هرزه‌نگاری به هر شکل ممکن، می‌تواند گناه را در جامعه گسترش دهد که این خود خطر بزرگی است که باید به شکل جدی با آن برخورد کرد.

 

لزوم طراحی قوانین سخت‌تر

 

بحث برخورد با چنین مواردی قطعا فقط با تشدید قوانین و برخورد سخت با تولید‌کنندگان یا توزیع‌کنندگان یا خوانندگان، تنها راه مناسب و مفید و موثر نیست‌. البته باید قوانین سخت‌تری در این زمینه طراحی کرد و قبل از آن جامعه را نسبت به وضع آنها توجیه کافی کرد‌. متاسفانه بسیاری از قوانین به‌خصوص در این زمینه به مثابه یک سانسور، یا امر ضد آزادی و... تفسیر می‌شود. یکی از دلایل مهم آن همان عدم فهم جامعه یا تفهیم جامعه نسبت به اصل مساله و چرایی وضع قانون برای آن است. اگر این مساله روشن شود، قطعا فهم جامعه نسبت به قوانین افزایش می‌یابد که خود در اجرای آنها تاثیر خواهد گذاشت. مهم «اخلاق‌سازی» و «تربیت‌سازی» افراد و خانواده‌ها در جامعه در این زمینه است. شاید این بحث از وضع قوانین و تشدید آنها مهم‌تر باشد. جامعه ما یک جامعه اخلاقی، فهیم و آینده‌نگر است. فرهنگ و هویت و دین برای آنها اهمیت دارد. اینجاست که مفهوم «امر به معروف و نهی از منکر» باید به شکل مناسب، دقیق، با تشخیص موقعیت و تاثیرگذاری سخن و عمل انجام گیرد. جامعه‌ای که از این دو امر مهم دور شود، متاسفانه ضربه‌پذیر می‌شود چه در بعد اخلاقی و چه در بعد اجتماعی و فرهنگی و چه در بعد دینی.

 

فرهنگ‌سازی منسجم و برنامه‌ریزی‌شده

 

بحث فرهنگسازی در همه زمینه‌های مربوط به بداخلاقی، ارتکاب منکر، هرزه‌نگاری، تولید و توزیع هرزه‌نگاری و امثالهم باید اولا به شکل منسجم و برنامه‌ریزی شده در میان همه سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی باشد و ثانیا، باید از طرف همه مردم به عنوان یک امر ملی و اجتماعی تلقی گردد که خانواده باید در آن نقش اساسی داشته باشد. بنابراین، در اینجا برنامه‌ریزی منسجم برخورد با این موارد از همه، چه دولتی و چه افراد و خانواده‌ها باید صورت گیرد. در این زمینه علاوه بر توجیه مداوم مردم از سطح خانواده تا مدارس، دانشگاه ها و حتی اجتماعات و خیابان‌ها باید آموزش‌های لازم در این زمینه به شکل برنامه‌ریزی شده و منسجم انجام گیرد. شاید مهم‌ترین مشکل در اینجا عدم فهم رسانه‌ها و کارکردهای آنها توسط مردم و حتی برخی سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی است که می‌توانند در این زمینه نقش داشته باشند. بنابراین، بحث «سواد رسانه‌ای» باید مورد توجه جدی قرار گیرد. سواد رسانه‌ای فقط به عنوان فهم محتوای رسانه‌ای نیست. مهم تر از آن فهم رسانه و جایگاه رسانه در انتقال پیام و چگونگی آن و فرآیند فهم آن توسط جامعه است. در نهایت باید نقش تاثیرگذاری همه محتوا و پیام‌ها اعم از خوب و بد را مورد توجه قرار داد.

 

دکتر حسن بشیر

استاد ارتباطات بین‌الملل و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)


لینک یادداشت:

http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/2242779304657710508

 

سه‌شنبه 22 دی‌ماه سال 1394 @ 19:56

با حکم وزیر علوم؛ سه عضو جدید هیئت امناء دانشگاه مذاهب اسلامی منصوب شدند

با حکم وزیر علوم؛ سه عضو جدید هیئت امناء دانشگاه مذاهب اسلامی منصوب شدند


سه عضو جدید هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی به پیشنهاد ریاست محترم هیئت امناء دانشگاه و با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به مدت 4 سال منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی؛ به پیشنهاد آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و رئیس محترم هیئت امناء دانشگاه و با حکم دکتر محمد فرهادی وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری آقایان دکتر حسن بشیر، دکتر غلامرضا رئیسیان و دکتر عبدالحسین خسروپناه به عنوان اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی منصوب شدند.

اعضای جدید به مدت 4 سال به عضویت هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی منصوب گردیدند.

مختصری از سوابق اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

دکتر حسن بشیر: از فعالان و اساتید ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است.

دکتر غلامرضا رئیسیان: رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و از اساتید حوزه و دانشگاه

دکتر عبدالحسین خسروپناه: رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و از اساتید حوزه و دانشگاه

 

سه‌شنبه 15 دی‌ماه سال 1394 @ 22:30

خسروپناه و بشیر عضو هیات امنای دانشگاه مذاهب اسلامی شدند

 خسروپناه و بشیر عضو هیات امنای دانشگاه مذاهب اسلامی شدند


 

تاریخ : سه شنبه 15 دی 1394 - 21:11:32 کد مطلب:320626

سرویس خبری: دین و اندیشه > سیاسی - اجتماعی

احکام جدید وزیر علوم

همشهری آنلاین:


وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی احکام جداگانه‌ای حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه، دکتر حسن بشیر و حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا رئیسیان را به عضویت هیأت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عیدالحسین خسروپناه با رتبه دانشیاری به فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی و تبلیغی در ایران و سایر کشورها اشتغال دارد.

 

عضویت در شورای تحول و ارتقا علوم انسانی کشور، عضویت در هیأت امنای مرکز جامع علوم اسلامی در حوزه علمیه قم، عضویت در هیأت امنای دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، دبیری هیأت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و عضویت در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌های کشور از جمله سوابق مدیریتی پژوهشی خسروپناه است.

 

دکتر حسن بشیر دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) نیز به مدت 8 سال معاون آیت‌الله محسن اراکی، نماینده مقام معظم رهبری در انگلستان و رئیس مرکز اسلامی لندن بوده و از سال 1380 تا 1384 مدیریت آکادمی آکسفورد برای تحصیلات عالی در شهر آکسفورد انگلستان را بر عهده داشته است.

 

مدیریت گروه ارتباطات و دین در مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)، ریاست دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات و  سردبیری دوفصلنامه علمی- پژوهشی دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) از جمله سوابق مدیریتی بشیر در حوزه آموزش و پژوهش است.

 

حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا رئیسیان نیز استادیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد است.

لینک مطلب:

http://www.hamshahrionline.ir/details/320626

دوشنبه 14 دی‌ماه سال 1394 @ 09:08

مفاهیم: ضد جریان (Contraflow) چیست؟

 

مفاهیم: ضد جریان (Contraflow) چیست؟ 

ارتباطات >  ارتباطات و روزنامه‌نگاری - همشهری آنلاین - دکتر حسن بشیر*:

ضد جریان، تولد جریان‌های دیگر خبری است که نه در تقابل با جریان‌های دیگر خبری موجود، بلکه در صدد تاسیس و راه‌اندازی جریان‌های جدیدی است که تلاش می‌کند اخبار جهانی را تحت‌الشعاع قرار داده و سمت و سوی آنها را تغییر دهد.

مفهوم ضد جریان (Contraflow) اگرچه در دهه 80 میلادی متولد شد ولی هنوز به عنوان یک مفهوم جدیدی مطرح است که بعد از تقاضا برای یک «نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهان» (NWICO) پیامد تقاضاهای عدم تعهد برای یک «نظم نوین اقتصادی بین المللی» (NIEO) قرار گرفت.

 

تعارض میان شمال توسعه یافته و جنوب در حال توسعه بر سر انتشار اخبار، بخشی از این مناقشه بزرگ بود که به تأسیس کمیسیون بین‌المللی پیرامون اطلاع‌رسانی و ارتباط تحت ریاست شان مک براید منجر شد که در گزارش خود در سال 1980 با عنوان «یک جهان، چندین صدا» نیاز به یک NWICO را تصدیق کرد.

 

ضد جریان، در حقیقت تولد جریان‌های دیگر خبری است که نه در تقابل با جریان‌های دیگر خبری موجود، بلکه در صدد تاسیس و راه‌اندازی جریان‌های جدیدی است که می‌تواند به نوعی مخاطبان را از یک سو به خود جذب کرده و از سوی دیگر وجهه‌سازی متفاوتی برای خود در مقابل دیگران ایجاد نماید.

 

به همین دلیل ضدجریان یک جریان تقابلی (Counter Flow) نبوده و در صدد پاسخگویی به جریان‌های رقیب یا دشمن یا متجاوز بطور مستقیم نیست. در حقیقت، ضد جریان، یک گفتمان جدید خبری است که تلاش می‌کند اخبار جهانی را تحت‌الشعاع قرار داده و سمت و سوی آنها را تغییر دهد.

 

این مفهوم، اگرچه در آغاز در حوزه خبری و در تعارض با جریان‌های غالب خبری جهانی شکل گرفت اما کم کم با گسترش مفهوم «قدرت نرم» و «هژمونی» ابعاد تازه‌ای یافت که در حوزه‌های رسانه‌ای، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی به شکل وسیعی مورد استفاده قرار گرفت.

 

نمونه‌های عملی تحقق این مفهوم در صحنه‌های مختلف جهانی، تولد سینمای بالیوود در هند در مقابل سینمای هالیوود آمریکا، گسترش نشریات فراملی مانند الحیات و الشرق‌الاوسط در لندن در مقابل نشریات مخصوصا انگلیسی زبان غربی، ظهور شبکه الجزیره در مقابل سی ان ان در جهان عرب، راه‌اندازی شبکه العالم و سپس پرس تی وی در مقابل شبکه‌های عربی و انگلیسی و ایجاد شبکه العربیه در مقابل العالم توسط عربستان سعودی است.

 

همه این نمونه‌های عملیاتی، به دنبال پاسخگویی به طرف یا اطراف مقابل خبری نیستند، بلکه بیش از آنکه در صدد پاسخگویی و تقابل باشند، در پی ایجاد جریان‌های خبری جدیدی هستند که گفتمان جدیدی را در جوامع مختلف ایجاد می‌کند.

 

بسط معنایی این مفهوم در حوزه‌های دیگر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منجر به خلق جریان‌های جدیدی شد که اگرچه می‌توان با تحلیل‌های مختلف آنها را نوعی از پاسخگویی یا تقابل دانست، اما بیش از هر چیز، خلق مسائل جدید منطقه‌ای یا جهانی برای تغییر جهت‌های ایجاد شده است.

 

به عنوان مثال، هنگامی که یک کشور در یک کشور دیگر دخالت تبلیغاتی سیاسی یا فرهنگی بکند، تنها راه پاسخگویی، مقابله به مثل به عنوان پاسخ مناسب به آن کشور نیست، بلکه ایجاد جریان‌های جدید بر علیه آن در حوزه‌های دیگر در همان کشور یا توسط کشورهای دیگر بر علیه آن نوعی از ایجاد ضدجریان است.

 

یکی از مثال‌های بارزی که در چند سال اخیر در مورد دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران به عنوان ضدجریان در برابر این دخالت‌ها مطرح شد، فعال‌سازی حضور ایران در حیاط خلوت آمریکا یعنی آمریکای لاتین بود که هدف آن تصعید مخالفت با آمریکا در سرزمین‌های مجاور آن است.

 

ایجاد حزب ا... در لبنان نیز می‌تواند در همین راستا تحلیل شود. حزب ا... یک ضد جریان بزرگ بر علیه رژیم اشغالگر اسرائیل است. حضور فعال‌تر روسیه در سوریه نیز در مقابل دخالت آمریکا در اوکراین و سایر کشورهای همجوار روسیه برای ایجاد فشار بر علیه این کشور، نوعی از مبارزه با آمریکا و غرب تلقی می‌شود.

 

بنابراین می‌توان گفت که ضدجریان به نوعی مقابله غیرمستقیم با ایجاد جریان‌هایی است که می‌تواند پاسخی غیرمستقیم به سیاست‌ها یا تبلیغات و یا عملیات نظامی به شمار رود.

 

این مفهوم، با توسعه امکانات جهانی در گسترش ارتباطات، تحرک وسیع انسان در سطح جهانی، شبکه‌های اجتماعی جایگزین شبکه‌های واقعی اجتماعی و غیره، به یک صحنه مهم مبارزاتی از منظرهای مختلف تبلیغاتی، رسانه‌ای، سیاسی، اقتصادی و نظامی شده است.

 

* استاد ارتباطات بین‌الملل

پنج‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1394 @ 09:48

گزارش برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران ؛ آینده پژوهی روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی

گزارش برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران ؛ آینده پژوهی روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی


کاوشگران روابط عمومی

تهیه و تنظیم: سینا تفنگچی

 

دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با موضوع آینده پژوهی روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با تاکید بر ایران ١۴٠۴» ششم دی ماه 1394 در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.

به گزارش کاوشگران روابط عمومی ، دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با موضوع آینده پژوهی روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با تاکید بر ایران ١۴٠۴»  ششم دی ماه 1394 در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.

روابط عمومی امروز، سایبر، بیدار و آنلاین است

وزیر ارشاد در پیامی به دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با موضوع آینده پژوهی روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با تاکید بر ایران ١٤٠٤» بیان کرد: روابط عمومی امروز روابط عمومی سایبر، بیدار و آنلاین است.

متن پیام علی جنتی که از سوی دکتر حسن بشیر،  در این مراسم قرائت شد آمده است: «ارتباطات، اولین عنصر و اساسی‌ترین اصل مورد نیاز بشر و پایه تشکیل جوامع بشری است و از آن به عنوان یکی از بنیادی‌ترین دانش‌ها و مهم‌ترین عوامل تعالی و پیشرفت جوامع انسانی یاد می‌شود. همین موضوع کافی است تا اهمیت و ضرورت شکل گیری روابط عمومی‌ها در حلقه‌های در هم پیچیده روابط میان گروه‌ها، جوامع، ملت‌ها و کشور‌ها مشخص گردد. بی‌توجهی به روابط عمومی به منزله از دست دادن بخش مهمی از ارتباطات با دنیای بیرونی است  .

از پیدایش روابط عمومی در ایران بیش از نیم قرن می‌گذرد اما هنوز روابط عمومی‌ها با چالش‌های مختلفی برای اثبات هویت و جایگاه خود دست و پنجه نرم می‌کنند. اگرچه با تلاش و کوشش متولیان، اساتید و دلسوزان شاهد اعتلای دانش روابط عمومی در کشورمان هستیم اما همچنان جای خالی یک اقدام عملی و بنیادی احساس می‌شود  .

روابط عمومی در هر نهاد و سازمانی بار مسئولیت آن مجموعه را بر دوش می‌کشد و صرفا موضوعی تبلیغاتی و تشریفاتی نیست، معتقدم که در کنار دسته بندی سه گانه‌ای که از روابط عمومی‌ها تحت عنوان روابط عمومی توجیه گر، تبیین گر و تحلیل گر ارائه می‌شود باید روابط عمومی آینده نگر را نیز بدان اضافه کرد  .

روابط عمومی امروز، روابط عمومی سایبر، بیدار و آنلاین است چرا که مخاطبانش نیز بیدار و آگاهند، از این رو بایددر ایجاد یا تقویت فرهنگ توسعه، در بومی کردن سرمشق‌های توسعه، کشف و معرفی ظرفیت‌های جامعه، باز آفرینی فرهنگی، حفظ تعلق و پیوستگی نقش اصلی خود را ایفا کند  .

روابط عمومی‌ها باید گستره حوزه فعالیت‌ها و مسئولیت‌های خود را در دنیای سایبر کنونی باز تعریف کنند و افق دیدشان را از «اکنون نگری» به «آینده نگری» توسعه دهند در غیر اینصورت کارآمدی و کارآئی خود را از دست خواهند داد  .

دوران روابط عمومی‌های محصور و محبوس در یک اتاق که به توجیه و تحلیل فعالیت‌های سازمانی می‌پرداختند به پایان رسیده است، اکنون در اتاق شیشه‌ای باید قدم‌های دقیق‌تر و حساب شده‌تری برداشت و مصمم‌تر و محکمتر به فرا‌تر از مرزهای سازمانی خود اندیشید  .

همگرائی، هم اندیشی و هم افزایی در راستای افزایش تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی، محور اصلی وظایف روابط عمومی‌های امروزی است، امروز ناگزیر از جهانی اندیشیدن و ملی عمل کردن هستیم از همین رو باید از ظرفیت‌های عظیم ارتباطی و اطلاعاتی برای اعتلای همه جانبه جامعه خویش بهره گیریم  .

جامعه امروز به طور روز افزون از جنبه‌های آموزشی، ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد،... به تکنولوژی‌های ارتباطی و شبکه‌های اطلاعاتی وابسته شده است  .

کار روابط عمومی را باید مسئولیت اجتماعی هر سازمان دانست. هر میزان روابط عمومی در حوزه ایفای مسئولیت اجتماعی خود پیش رو‌تر باشد به‌‌ همان میزان سازمان نیز در انجام وظایفش موفق‌تر خواهد بود  .

روابط عمومی‌ها برای تحقق آرمان‌های سازمان و تبدیل قابلیت‌ها به توانمندی‌ها باید از تمامی ظرفیت‌های سازمان خود برای حرکت رو به جلو بهره گیرند  .

 از همین رو مسئولیت اجتماعی روابط عمومی‌ها در دنیای مجازی امروز در قبال مخاطبان و جامعه، بیشتر و حساستر شده است. در یک کلام می‌توان گفت؛ مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی یعنی گام بر داشتن در راستای اهداف متعالی، احترام به جایگاه و منزلت انسان‌ها و پاسخگویی به حق و حقوق مخاطبان  .»

 

رییس انجمن بین المللی روابط عمومی: روابط عمومیِ مبتنی بر گفت و گو و شکیبایی برای جامعه ضروری است

رییـس انجمـن بیـن المـللی روابط عمـومی در پیامی به دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران گفت:" اساس یک روابط عمومی صادقانه، مسئولیت اجتماعی است که منجر به ایجاد شهرت و اعتبار برای یک سازمان می گردد. روابط عمومیِ مبتنی بر گفت و گو و شکیبایی برای جامعه ضروری است"

متن پیام رییس انجمن بین المللی روابط عمومی به دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی به این شرح است:

به عنوان رییس انجمن بین المللی روابط عمومی مایلم تبریک خود را به ایران برای برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی با موضوع جالب "روابط عمومی و آینده پژوهی" ارایه نمایم.

روابط عمومی در تمام جنبه های روابط شخصی، فردی، اجتماعی و سازمانی نقشی کلیدی ایفا می کند. امروزه روابط عمومی، حرفه ای قابل احترام و با ارزش می باشد.

در سال جاری همه ما از مجموعه حوادث غم انگیزی در کشورهای مختلف متاثر گشتیم و از خود پرسیدیم: پاسخ ما چیست؟ پاسخ به این سوال باید رجوع به آنچه که ما به بهترین نحو انجام می دهیم؛ به عبارتی ارتباط و انتقال حقیقت باشد. ارتباط خوب که شیوه ای برای روشن ساختن ابهامات اطلاعات غلط است به گونه ای برقرار می شود که به ارایه بازخورد قابل اعتماد منتهی گردد. در مواجهه با حوادث خشونت آمیز، ارتباط گران می بایست صبور، مسئول و گذشته از همه موارد، صادق باشند. حقیقت نه تنها ما را رها می سازد بلکه منجر به بازیابی امید و اعتمادسازی می گردد.

اساس یک روابط عمومی صادقانه، مسئولیت اجتماعی است که منجر به ایجاد شهرت و اعتبار برای یک سازمان می گردد. روابط عمومیِ مبتنی بر گفت و گو و شکیبایی برای جامعه ضروری است

انجمن بین المللی روابط عمومی مفتخر است بار دیگر با کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران مشارکت نماید. مایلم بهترین آرزوهای خود را تقدیم جناب آقای مهدی باقریان رییس انجمن متخصصان روابط عمومی ایران و دبیرکل این کنفرانس و همچنین یکایک افرادی نمایم که در این رویداد مهم حضور می یابند.

 

آمبل سانچز دی والتر

رییس انجمن بین المللی روابط عمومی

نقش روابط عمومی را در جامعه جدی بگیریم

در این کنفرانس،  حجت‌ الاسلام و المسلمین سید محمدعلی شهیدی محلاتی   با اشاره به نقش پیامبر اسلام (ص) در جامعه خاطرنشان کرد: زندگی پیامبر (ص) دارای سه بخش میلاد و تولد، نبوت و رسالت و رحلت است. ایشان در فضای خاص اخلاقی و اجتماعی مبعوث شدند و با توجه به رسالتی که داشتند به تنویر افکار عمومی، هدایت جامعه، اقامه عدل، تزکیه و دانش پرداختند. روابط عمومی‌ها نیز در جامعه چنین نقشی را ایفا می‌کنند  .

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: فداکاری، استقامت، مقاومت، ایثار راه موفقیت پیامبر(ص) در کارش بود. از همین‌رو روابط عمومی‌ها در کشور باید به این مولفه‌ها توجه داشته باشند  .

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) نیز چنین نقشی را در جامعه ایران ایفا کردند، توضیح داد: امام خمینی (ره) رهبری سیاسی و مذهبی بودند که توانستند کرامت انسانی و اخلاق اسلامی را در جامعه حاکم کنند. امام (ره) با بالا نگه داشتن کرامت مردم توانستند اعتماد عمومی را در ایران و خارج به خود جلب کنند و همه اقوام ایرانی را نسبت به انقلاب اسلامی علاقه‌مند کنند. پس از آن نیز توطئه‌هایی در کشور ایجاد شد. اما هیچکدام از این توطئه‌ها نتوانست ضربه‌ای به ایران بزنند  .

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به جنگ تحمیلی گفت:‌ اینکه می‌گوییم امام (ره) توانست همه اقوام را متحد و علاقه‌مند کند را می‌توان در دوران جنگ تحمیلی مشاهده کنیم؛ چرا که ما در این دوران با توجه به اینکه اکنون در ایام ولادت حضرت مسیح (ع) هستیم کاری کردند که اقوام مسیحی، زرتشتی نیز در جبهه‌ها حاضر شوند. ما حدود 100 شهید مسیحی، 40 شهید زرتشتی و حدود 10 هزار و 771 شهید اهل سنت داریم و آمار کلی شهدای ما حدود 230 هزار نفر است  .

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تحرکات داعش گفت:‌ امروزه که شاهدیم عده‌ای علیه اسلام و مسلمین توطئه می‌کنند نقش روابط عمومی‌ها بسیار حساس است. امروز داعشی‌ها می‌خواهند با فتواهایی که می‌دهند، هدفشان که کوبیدن اسلام است را عملی کنند. از همین رو باید نقش روابط عمومی را در جامعه جدی بگیریم  .

شهیدی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: آگاهی روابط عمومی‌ها به مسائل، واسط بودن آن‌ها بین جامعه و نظام، ایجاد آرامش، مخابره اصطلاحات درست، ایجاد اعتماد عمومی و ترویج اخلاقی اسلامی از جمله مولفه‌ها و نقش‌هایی است که باید در زمینه رشد و توسعه اخلاقی جامعه، روابط‌ عمومی‌ها به آن اهتمام ورزند  .

روابط عمومی‌ها مورد توجه جدی قرار نگرفته‌اند

 در بخش دیگر این مراسم   دکتر محمد مهدی مظاهری - مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  - گفت: متأسفانه تاکنون روابط عمومی‌ها مورد توجه جدی قرار نگرفته‌اند و توسعه ارتباطی و اطلاعاتی نداشته‌اند. این در حالی است که روابط عمومی‌ها تأثیر شگرفی بر جامعه دارند و جزو عناصر اصلی ارتباطات محسوب می‌شوند  .

وی خاطرنشان کرد: روابط عمومی در کشور ما نیاز به پویایی، برنامه‌ریزی و نگرش استراتژیک دارد. بر این اساس از منظر مدیریت استراتژیک هر سازمان باید مأموریت خود را تعریف کند و در راستای این مأموریت اهدافش را مشخص و برای تحقق آن استراتژی خاصی را در نظر بگیرد. مدیر روابط عمومی لازم است که در سازمان و نه در زیرمجموعه بلکه خود یک مجموعه باشد و در کنار رییس سازمان با پتانسیل‌های لازم، امکانات رسانه‌ای و یک تیم کاری، انواع خدماتی که لازم است را انجام بدهد  .

وی تأکید کرد: این در حالی است که در شرایط کنونی بر اساس نظر کارشناسان، روابط عمومی در ایران با چالش‌های متعددی همچون تشکیلات، اعتبارات، آموزش، نحوه عمل، نیروی انسانی، وجود نگرش‌های منفی، نداشتن متولی مشخص و نبود قانونمندی مسئولیت‌های استراتژیک و حرفه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند؛ بنابراین نیاز است که در این زمینه مطالعات و بررسی‌های اساسی انجام شود  .

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید وقت آن است که روابط عمومی‌ها با توجه به مسئولیت و مأموریتی که دارند به وظایف ذاتی خودشان رجوع کنند. آن‌ها باید بر اساس تفکرمداری، مشارکت‌مداری و اطلاع‌مداری حرکت کنند و به امور همچون مسئولیت‌پذیری اجتماعی توجه داشته باشند  .

در حوزه روابط عمومی، آینده‌پژوهشی هنوز جایگاه چندانی ندارد

دکتر مهدی باقریان، دبیر کل کنفرانس روابط عمومی ایران و رییس انجمن متخصصان روابط عمومی   نیز در سخنانی یادآور شد:‌ مطالعات آینده و آینده‌پژوهشی در دین مبین اسلام به ویژه قرآن کریم جایگاه ویژه‌ای دارد و تاریخ کشور ایران سراسر از مال‌اندیشی برای ترسیم آینده‌های احتمالی است  .

وی خاطرنشان کرد: همچنین در فرمایشات پیشوایان دینی ما به اهمیت آینده‌پژوهی و فعالیت‌های آینده‌نگارانه تأکید بسیاری شده است. در سال‌های اخیر بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ برای یک برنامه‌ریزی استراتژیک قدرتمند برای آینده ما آماده می‌شوند  .

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در حوزه روابط عمومی، آینده‌پژوهشی هنوز جایگاه چندانی ندارد با این حال اعتقاد داریم آینده‌پژوهشی دارای منشأیی مشابه در روابط عمومی است و آن نقشی است که متخصصان روابط عمومی از طریق آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های آینده‌نگارانه می‌توانند ایفا کنند  .

باقریان در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: پس از برگزاری این کنفرانس کتاب مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران به چاپ خواهد رسید و برای 100 نفر از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس گواهی مهارت حرفه‌ای صادر خواهد شد. این کنفرانس 13 بخش داشت که 25 نفر در آن به عنوان برگزیده انتخاب شده‌اند  .

چالش‌ها و رویکردهای روابط عمومی در دوران پسا تحریم

به گزارش کاوشگران روابط عمومی، دکتر حسن بشیر در دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی با طرح مبحث پسا تحریم و آینده‌ی روابط عمومی‌ها گفت:«بارنز» در نظریه‌ی تعین به این مسئله اشاره کرده که آیا روابط عمومی تولیدکننده ‌ی محتوای رسانه‌هاست یا رسانه‌ها ناظر و تعیین کننده‌ی محتوای رسانه‌ها و سازمان‌ها هستند؟این چالشی است که می‌بایست به یک شکلی در آینده برطرف شود.

دبیر علمی دوازدهمین کنفرانس ین المللی روابط عمومی اذعان داشت: هم اکنون 75 درصد از مطالب رسانه‌ها توسط روابط عمومی‌ها تولید می‌شود که این هم یک فرصت است و هم یک تهدید! به این معنا که رکن چهارم دموکراسی از نظارت و نقد و بررسی مطالب کم کم دور می‌شود و به یک عضو منفعل در مقابل محتوای تولید شده‌ی سازمانی که به هر شکلی به نوعی سوگیرانه است چه مثبت و چه منفی؛ چه از منظر تبلیغاتی و چه از نظر مبالغه گویی، در می آید.

وی ادامه داد: رسانه‌ها در آینده یا باید به یک ناظر و منتقد و تولید کننده‌ی جدی تبدیل شوند؛ یا باید بسیاری از مسائل اجرایی و مدیریتی را کنار گذاشته و به عنوان یک ارگان توزیع کننده‌ی محتوای روابط عمومی‌ها به ایفای نقش بپردازند.این مسئله ای است که اهمیت دارد معتقدم که این مهم می‌تواند نقش رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی را به چالش بکشد.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) در پایان گفت: در دوران پسا تحریم، روابط عمومی‌ها با بازشدن فضا، نه‌تنها باید تولید کننده‌ی خبر و تبلیغاتچی سازمان، بلکه باید به عنوان یک رکن اصلی در رسانه‌ها تبدیل شوند. روابط عمومی‌ها در آن زمان بی نیاز از رسانه‌ها شده و نقش شان منفک از رسانه‌ها بررسی خواهد شد.

آینده پژوهی، استراتژی و شبکه سازی

 دکتر سعید خزایی، در دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی سخنرانی خود را با عنوان «آینده پژوهی، استراتژی و شبکه سازی» آغاز کرد.

او در سخنرانی خود بیشتر بر روی جنبه‌های معرفتی روابط عمومی تأکید داشت و گفت:آینده پژوهی، مفهومی نوآیند و نوپدیدی است که بسیاری به دلیل تخصص‌های دیگر از آن اطلاعی ندارند. آینده یعنی امید، یعنی فرصت‌ها؛ جهان ما در حال تغییر شتابان است. تغییری که در تمام عصرهای زندگی بشر حس می‌شود. «هراکلیتوس» می‌گفت «دوبار در یک رودخانه شنا نخواهیم نکرد» و هم اکنون همه از آینده سخن می گویند.

او در ادامه بیان داشت: پیشرفت‌های شتابان علم و فناوری در عرصه‌های مختلف باعث شده است تا که ما در علم شاهد تغییرات پارادایمیک عمده ای باشیم و این تغییرات پارادایمیک در عرصه‌ی مباحث روابط عمومی هم هست.

خزایی گفت: اگر شما سال‌های پیش می‌دیدید که انقلاب‌های سوسیالیستی در برخی از کشورهای عربی اتفاق می افتاد، هم اکنون انقلاب‌ها از سمت شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد.هم اکنون آموخته‌های گذشته دست خوش بی اعتباری شده‌اند؛ هم اکنون ما بیش از اینکه در سازمان‌هایمان نیازمند یادگیری باشیم، نیازمند یادگیری زدایی هستیم؛ آن چیزهایی که یادگرفته ایم را می‌بایست به بوته‌ی فراموشی سپرده و چیزهای جدیدی را بیاموزیم.

او ادامه داد:قبلاً رسانه‌ها یکی برای همه بود و ما افکار و اندیشه‌هایمان را از رسانه‌ها می‌گرفتیم؛ ولی هم اکنون، همانطور که این شعار را زیاد می‌شنوید، هر شهروند یک رسانه شده است. در واقع شما هم می‌توانید خوراکی را برای رسانه‌ها تولید بکنید و هم اکنون ما تعامل پیوسته با محیط را شاهد هستیم.

او مدیریت موضوعات را از جمله مسائل مهم در آینده پژوهی و همینطور در روابط عمومی‌ها دانست و گفت: مدیران امروزه باید رویدادها را به جای روندها مدیریت کنند. یعنی مباحثی که تناوبی هستند و خزایی اعتقاد دارد: تا پیش از این مدیران تابع قوانین و مقررات بودند؛ ولی امروزه مدیران چون ناخدایانی هستند که هر بار کشتی خود را مجبورند تابع شرایط جدید هدایت و کنترل کنند. به این منظور مدیران نیازمند یک خلاقیت و معناسازی محرک‌های محیطی هستند.ما تا نتوانیم فضای نقد و نقادی را حاکم کنیم همچنان دچار ضعف خواهیم بود.

او در ادامه افزود: مدیران روابط عمومی چهار دسته هستند:

مدیران شترمرغی: این گونه مدیران تنها چون کبک می‌مانند و مانع پیشرفت سازمان می‌شوند؛ ولی به علت رابطه‌ی قوی، ماندگارند.

مدیران آتشفشانی: این گونه مدیران به جای ایجاد فرصت‌ها؛ به دنبال به وجود آمدن تهدیدها هستند تا با برطرف کردن آن خود را قهرمان نشان دهند.

مدیران پیش فعال: مدیرانی هستند که عموماً همچون بیمه گذاران عمل می‌کنند. آنان آینده نگر هستند و به دنبال متغیرهای خارج از کنترل هستند.

مدیران دسیسه گر: آنان همچون راهزنان هستند؛ متغیرها را در نظر می‌گیرند و برای رسیدن به هدفشان تلاش می‌کنند.

او در ادامه بیان داشت: پیش از این رفتارها و رویدادها خطی بود؛ این سیستم‌ها ما را دستخوش شگفتی‌ها نمی‌کردند و مبتنی بر داده و پیشینه‌ی تاریخی بود. این سیستم‌ها همچون روندها، به راحتی قابل پیش بینی بودند و در نتیججه مدیریت شما در امور روابط عمومی عا با درک و تفکر روابط عمومی خطی به سادگی امکان پذیر بود.اما پیشرفت‌های علم و فناوری، افزایش متغیرها و پیدایش نظریه‌هایی همچون پیچیدگی، باعث تغییر این ساختار شد.

امروزه روابط عمومی‌ها بیش از هر چیز، راداری برای پویش تغییرات محیطی، درک این تغییرات و تلاش برای همسویی و همگرایی سازمان‌ها هستند.نظریه‌ی پیچیدگی به ما می‌گوید که شما نمی‌توانید هیچ سیستمی را به صورت مستقل بررسی نمایید، چرا که همه‌ی سیستم‌ها به هم مرتبط هستند.

اما چیزی که ما نیازمند آن هستیم، تغییر شرایط محیطی است. نقش روابط عمومی‌ها در تعامل با سازمانشان و در تعامل با خارج از سازمانشان بر همین اساس دستخوش تحولات عمده ای شده است.ارتباط دیگری که بین آینده پژوهی و روابط عمومی‌ها معنا پیدا می‌کند، بحث دنیای غیر خطی است و ادراکاتی که ما باید داشته باشیم.

وی در پایان گفت: یک کارشناس روابط عمومی قبل از هر چیز باید به این توجه داشته باشد که چه تفکراتی را در عرصه‌ی کسب و کار و مهارتش حاکم کند.

به این منظور در وهله‌ی نخست می‌بایست محیط‌ها را تحلیل کرد. یعنی سیستم‌ها و سامانه‌ها، رویدادها و مباحث را شناخت و مسائلی که بیرون و درون سازمان معنا پیدا می‌کند را فهم و درک کرد.

پس از آن نیاز به تفکر انتقادی داریم. یعنی نقد تفکر که به وسیله‌ی آن‌ها به محرک‌های بیرونی دست می‌یابیم و نیاز آخر، تفکر خلاقانه است که منجر به پیدایش راهکارهای موضوعی جدید می‌شود.

کدهای موفقیت در روابط عمومی

به گزارش کاوشگران روابط عمومی، پروفسور سید سعیدرضا عاملی  به عنوان سخنران بعدی، در سخنرانی خود با توجه به متغیر فناوری امروز و آینده و همچنین کیفیت مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی و آینده حوزه ی روابط عمومی با چالش‌های ثبات و تغییر  سخن گفت.

او گفت: فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات اقتضائاتی را ایجاد کردند که انتظار جدیدی را در زندگی به وجود آورده است که این اقتضائات منجر به بازنگری‌هایی در حوزه‌ی روابط عمومی شده است و نمی‌شود نگاه خطی به آینده‌ی روابط عمومی داشت؛ چراکه فرامتغیرهایی وارد زندگی ما می‌شود و مسیر خطی را بر هم می زند. ولی پارادایمی که هم اکنون وارد علوم تججربی شده و می‌تواند کمک کند که ما چه آینده ای را خواهیم داشت، نگاه به ماهیت و منطق پدیده‌هاست و شناخت این ماهیت می‌تواند در برگرداندن خلل و عدم تعهدها مؤثر باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه می گوید: آینده متعلق به روابط انسانی سالم و بازگشت به محیط پاک اداری است؛ ما در گذشته چیزی داشتیم به نام عصبیت که منجر به جدایی مردم و به وجود آمدن جنگ‌ها و تبعیض‌های اجتماعی می‌شد؛ ولی هم اکنون با کاهش عصبیت به دلیل افزایش آگاهی مردم مواجه هستیم.

عاملی معتقد است: روابط عمومی کارامد روابط عمومی است که به این ماهیت توجه کند و آینده‌ی روابط عمومی‌ها، اخلاق مدار و در پی صلح و آرامش است؛ روابط عمومی کارآمد باید سیستم مدار باشد و یکپارچه؛ یکپارچگی منجر به حذف ظرفیت کاریکاتوری و افزایش هم افزایی در سازمان می‌شود.

او ادامه داد: روابط عمومی یعنی تأمین کننده‌ی احترام به همگان که امری تشریفاتی نیست و از دل اکرام به مشتری و به حساب آوردن دیگران و توجه به حقوق اجتماعی‌شان بر می‌آید. روابط عمومی یعنی تأمین رضایت و شادی سازمان.باید در نظر داشت که رضایت ذی نفعان سازمان موجب تقویت با هم بودگی و ایجاد فضای مثبت می‌شود. به این منظور باید با تقویت عضویت ملی و عضویت سازمانی، سعی در انسجام جامعه و دلبستگی درونی سازمانی کرد.

وی افزود: در دوران اینترنت همه چیزها، افراد و فرایندها «دی وایس» مدار می‌شوند. در آن دوره اطلاعات تبدیل به داده و داده تبدیل به خدمات می‌شود. ما در آن دوره وارد یک فضای ریاضی خواهیم شد که در آن فضا بدون در نظر گرفتن کُدهای اجتماعی قطعاً دچار آشوب و به هم ریختگی خواهیم شد.

عاملی در ادامه کدهای جاودان در روابط عمومی را این گونه برشمرد: روابط عمومی‌ها امروزه دارای مسئولیت‌های بیشتری همچون مسئولیت حفظ فضای دوم و تأمین خدمات بر خط به مشتریان و ذی نفعان هستندو برای رسیدن به روابط عمومی پایدار و جاودان، می‌بایست 9 کُد را در نظر داشت:

کد اول تسهیل روابط مردم با مردم، مردم با شرکت و شرکت با شرکت هست. یعنی تمام نیازهای فرد نسبت به شرکت باید برطرف شود. در این زمینه می‌توان به دولت «کُره» اشاره کرد.

کد دوم پاسخگویی به همه‌ی مشتریان و ذی نفعان به صورت 24 ساعته است؛ الان در عصر زمان در زمان به سر می‌بریم، یعنی شما باید ظرفیت نظام مند خود را از قالب ساعات اداری خارج کرده و به صورت 24 ساعته فعالیت کنید.

کد سوم مسئولیت اجتماعی در قبال همگان است؛ به این منظور که توجه و پاسخگویی به معلوویلین و افراد کم توأم و ناتوان (چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ مالی) هم می‌بایست در نظر گرفته شود.

کد چهارم مربوط به اشیاء هست. در این فضا در دسترس قرار گرفتن دیوایس تسهیل کننده‌ی خدمات دِه به مشتری و ذی نفعان در اولویت است.

کد پنجم در دسترس قرار دادن و تسهیل دسترسی ازاد به اطلاعات عمومی سازمان است؛ روابط عمومی‌های سازمان می‌بایست دسترسی به اطلاعات ریز سازمان را برای مشتریان تأمین و بروز کنند.

کد ششم تبدیل اطلاعات به داده و داده به خدمات است.

کد هفتم کوتاه کردن فرایندهای مالی و اداری به منظور تسهیل دسترسی است.

کد هشتم هوشمندسازی و نظام مند کردن امور تکرار شونده است؛ هوشمندی به این معناست که مشتری برای گرفتن حق خود دچار دردسر نشود.

کد نهم هم مسئولیت اجتماعی در قبال محیط زیست و ایجاد یک روابط عمومی سبز است.

او در ادامه گفت: روابط عمومی پایدار باید از قوانین و حقوق جامعه تبعیت کند تا نه تنها سرآمد جهان و خودش شود بلکه بسترسازی برای سایر کشورها و شرکت‌ها و حتی آینده‌ی خودش هم داشته باشد.

فهم روابط عمومی در چهارچوب رویکرد فرهنگی به مسئولیت اجتماعی

در ادامه‌ی کنفرانس ،دکتر احمد پاکتچی، استاد دانشگاه امام صادق (ع) در سخنرانی خود با عنوان «فهم روابط عمومی در چهارچوب رویکرد فرهنگی به مسئولیت اجتماعی» با اشاره به اینکه روابط عمومی به عنوان حافظ منافع مردم می‌بایست کوشش برای شناسایی گروه‌های تماس در سطوح جامعه و تلاش برای ارتباطات هدفمند را مد نظر قرار دهد، گفت: هزینه کردن و تلاش کردن برای ارتباط برقرار کردن با مخاطبی که حاشیه ای نداشته باشد کم ثمر است.

او افزود:با توجه به منافع روابط عمومی، جلب حمایت افکار عمومی با فرهنگ سازی در سطح جامعه می‌تواند راهکاری برای حفظ منافع هر دو وجه روابط عمومی باشد.

علل شایستگی متولیان روابط عمومی در پاسخ به الزامات سازمان‌های آینده با رویکرد آینده پژوهی

در ادامه برگزاری کنفرانس بین المللی روابط عمومی، دکتر سعید شهباز مرادی سخنرانی خود را با موضوع «علل شایستگی متولیان روابط عمومی در پاسخ به الزامات سازمان‌های آینده با رویکرد آینده پژوهی» آغاز کرد.

او در مهم‌ترین بخش سخنان خود بیان داشت:  شایستگی یعنی حداقل‌های مورد نیاز و باید در نظر داشت که کار روابط عمومی بیش از اینکه جسمی باشد ذهنی است؛ یعنی دانسته‌ها بیشتر از تلاش‌ها ارزش دارند.و برای اینکه شایستگی در سازمان اصلاح و اجرا شود، می‌بایست چند راهکار را در نظر گرفت؛ اول این که به آن‌ها ویژگی‌ها و شرایط لازمه‌ی انجام شغلشان را بگویید تا بتوانند کارشان را به خوبی تجزیه و تحلیل کنند،  سپس افراد موفق سازمان را الگو کنید و در آخر به مخاطبان رقبای سازمانتان توجه کنید.

مدیران روابط عمومی بهترین فرصت را برای تولید محتوا دارند

سخنران بعدی کنفرانس روابط عمومی،  سید محمد مدنی بود ، او گفت: هم اکنون مدیران روابط عمومی بهترین فرصت را برای تولید محتوا دارند و می‌توانند به عنوان درآمدزایی از آن بهره ببرند. ما معمولاً در روابط عمومی به دنبال تبلیغ مدیر سازمان هستیم و نقش سازمان را فراموش می‌کنیم.

او ادامه می دهد: یکی از نکات تأثیرگذار در روند ترغیب مخاطب به سمت سازمان شما، انتشار کلیپ‌های زیر 90 ثانیه است. هم اکنون سایتی که محتوای ویدئویی نداشته باشد فاقد جذابیت است. در نتیجه با ساخت کلیپ‌هایی هدفمند و البته جذاب در راستای نیاز سازمان می‌توانید به محبوبیت سازمان خود بیافزایید.

برگزیده‌ی رویداد شیخ بهایی در جمع بندی سخنان خودبیان داشت : امروزه تأمین کنننده های اینترنت بر سر تولیدکننده‌های محتوا می جنگند و ما بهترین کشور برای جمع این ثروت به ظاهر غیر رسمی هستیم و جمع آوری این ثروت بر عهده‌ی روابط عمومی‌ها است.

بزرگ‌ترین وظیفه‌ی ما در روابط عمومی توجه به علوم دانش بنیان

آخرین سخنران این کنفرانس،  پروفسور علی اکبر جلالی بود که  با اذعان به اینکه بزرگ‌ترین وظیفه‌ی ما در روابط عمومی توجه به علوم دانش بنیان است؛ گفت: برای رسیدن به موفقیت در روابط عمومی می باییست 1. تولید محتوای جهانی کرد؛ 2. محتوای خود را به اشتراک گذاشت؛ 3. جلوی بازدارندگی مسئولان ایستاد؛ 4. در مسیر جهانی شدن حرکت کرد و از کلاسیک بودن خارج شویم و درک خود را متناسب با فضای موجود تطبیق دهیم و باید با تکنولوژی‌های موجود همچون اینترنت اشیا همگام شویم

 

بیانیه دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

به گزارش کاوشگران روابط عمومی ،   همزمان با آیین اختتامیه دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران که در مرکز همایش های المپیک برگزار شد، بیانیه این رویداد توسط حسین بشیر دبیر هیات علمی این کنفرانس قرائت شد  .

در این بیانیه آمده است: دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی و در شرایط پیشرفت های کشور در سایه هدایت رهبری عظیم الشان انقلاب و نیز تلاش و استقامت دولت تدبیر و امید برای سربلندی ایران اسلامی در عرصه های جهانی برگزار می شود .

برگزاری دوازدهمین کنفرانس روابط عمومی، با تجربه های طولانی که حاصل همکاری و مشارکت وسیع استادان، محققان، مدیران، کارگزاران و همه حامیان و شرکت کنندگان در این کنفرانس است، بیانگر توانمندی، استقامت، بصیرت، هوشمندی و تعهد تک تک اعضای خانواده بزرگ روابط عمومی ها است که همچنان بر تحقق عملی اخلاق اسلامی- ایران، مسوولیت پذیری و خدمت خالصانه به مردم متعهد هستند .

در این بیانیه آمده است: با گذشت دوازده سال از عمر این کنفرانس، اکنون می توان گفت که دست یابی به نظریه روابط عمومی اسلامی- ایران با داشتن تجربه های علمی و عملی بیش از هر زمان دیگر امکان پذیر شده است  .

این بیانیه خاطرنشان کرده است: دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، با شعار مسوولیت اجتماعی و آینده پژوهی روابط عمومی و با مشارکت و همکاری دانشگاه های مختلف، سازمان ها و نهادهای مرتبط، استادان، پژوهشگران، مدیران، کارگزاران و علاقه مندان به این حوزه مهم ارتباطی، در صدد است همگام با تحقق الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی در دهه چهارم و دهه های بعد انقلاب اسلامی، نگاهی گسترده تر و فراتر به تحولات جهانی در این حوزه مهم ارتباطی انداخته و چشم انداز جایگاه ایران اسلامی را در این زمینه مورد تثبیت قرار دهد  .

این بیانیه ابراز امیدواری کرده است که این کنفرانس توانسته باشد در راستای این آرمان بزرگ، با بصیرت و تدبیر کامل در ایجاد شرایط فرهنگی، اخلاقی، انسانی و در حقیقت همه آنچه که در اصول اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است، در ایجاد محیط امن، فرهنگ ساز، هویت محور، دین پرور و اخلاق مدار در بکارگیری حوزه های مختلف مربوط به روابط عمومی گام بردارد و در فرایند تعالی جامعه است ایران سهیم باشد  .

در این بیانیه شرکت کنندگان در دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، ضمن قدرشناسی از زحمات دست اندرکاران برگزاری این کنفرانس و تاکید بر ضرورت ادامه کنفرانس های علمی و تخصصی با معیارهای جهانی، اجرای کامل مفاد این بیانیه که زمینه ساز ارتقاو اعتلای روابط عمومی ایران است را خواستار شدند  .

نویسندگان این بیانیه تصریح کردند تعهد به همدلی و همزبانی در کلیه سطوح کشور، ضامن تحقق برنامه های پیشرفت اسلامی- ایرانی، اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی و توسعه پایدار می باشد  .

در این بیانیه آمده است: توجه به شرایط کنونی کشور به ویژه در حوزه ارتباطات جهانی، ضرورت توجه به آینده نگری و آینده پژوهی را برای دست یابی به آینده ای درخشان، امنیت پایدار، تعامل آگاهانه و گسترش تعاون و همدلی در سطح کشور، منطقه و جهان را مورد تاکید قرار می دهد  .

این بیانیه می افزاید فهم عمیق مسوولیت اجتماعی در حوزه روابط عمومی همراه با مسوولیت پذیری آگاهانه برای گسترش اخلاق ارتباطی، صداقت در وجهه سازی، مردم مداری، شفاف سازی در اطلاع رسانی و خدمت رسانی صادقانه به عموم مردم، وظیفه همه اعضای خانواده بزرگ روابط عمومی است  .

در این بیانیه آمده است: التزام به معیارهای اخلاق اسلامی برای برقراری و گسترش ارتباطات مبتنی بر ایمان، اعتماد، صداقت و برابری در کلیه سطوح مدیریتی و تشکیلاتی سازمان های روابط عمومی در سطح کشور مورد تاکید می باشد از جمله مفاد این بیانیه است  .

نویسندگان این بیانیه تصریح کردند همچنین بکارگیری مناسب و مفید شبکه های اجتماعی همراه با مسوولیت پذیری برای ایجاد فضای سالم ارتباطی، محتوای مفید، ارتباطات موثر، اخلاق مدار و فرهنگ ساز یک ضرورت اجتماعی و یک برنامه ای آینده نگر است  .

این بیانیه می افزاید فرایند ایجاد اعتمادسازی میان مردم و کلیه سازمان ها در سطح کشور مستلزم توجه جدی و عمیق به آموزش های نظری و عملی مطلوب، تبادل تجربه های مفید، توجه به نیازهای اساسی، ایجاد فضای تبلیغاتی اخلاق مدار و صداقت در ارائه خدمات موثر است  .

در این بیانیه آمده است: همکاری روابط عمومی ها و رسانه ها در کلیه زمینه ها، نه تنها باید به یک جریان مداوم، فعال و گسترده تبدیل شود، بلکه باید از هر گونه سیاه نمایی، غرض ورزی، تفرقه و اختلاف، بزرگنمایی دروغین و اغفال جامعه با نشر محتوای غیرصادقانه به دور باشد  .

این بیانیه می افزاید تقویت هویت اسلامی- ایرانی، در سطح کشور، منطقه و جهان نیازمند فهم عمیق، تجربه دانش بنیان، و عمل متعهدانه است که می تواند در بهترین وجه آن در شیوه های ارتباطی سالم و اقدام آگاهانه روابط عمومی ها در سطح کشور و جهان صورت گیرد از دیگر مفاد مهم این بیانیه توسط شرکت کنندگان این کنفرانس عنوان شده است  .

 

معرفی برگزیدگان سیزدهمین دوره جوایز طلایی روابط عمومی ایران

برگزیدگان سیزدهمین دوره جوایز طلایی روابط عمومی 1394 در مراسم افتتاحیه دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران معرفی شدند.

 

 

( تعداد کل: 481 )
   1       2       3       4       5       ...       49    >>